Acidolac
Clinet
Acidolac
Type
Web
Technologies
HTML5, CSS3, ES6+, MySQL 8, PHP 8, Laravel
Website

Realizacja animacji na stronie głównej serwisu Acidolac.
Zakres pracy obejmował front i back-end.